یوځاۍ د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا او اداري فساد سره مبارزه

د اداري فساد پرضد مبارزه یوه اړینه اړتیا او یو ملي رسالت دۍ چې د هیواد د هر وګړي مرستې ته اړتیا لري. د هیواد اتباع، دولت، رسنۍ، خصوصي سکتور او مدني ټولنه باید د دې ریښې د له منځه وړلو لپاره له یو بل سره کار وکړي او د هیواد له فساد څخه پاکولو او ودانولو ته ژمن اوسي.
د افغانستان د عدالت مؤسسه ویاړي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو هلوځلو په ترڅ کې، دا ځل دا رساله په دفاعي او امنیتي برخه کې د دې ادارو د مؤظفینو او منسوبینو او له فساد سره د مبارزې د عسکري څارنوالۍ د څارنوالانو چې له فساد سره د مبارزې او په امنیتي او دفاعي سکتور کې له فساد سره د مبارزې د ګډ هوکړه لیک موخو ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي، جوړه او چاپ کړې ده.  
په دې رساله کې لاندې بحثونه شامل دي:
 
- له اداري فساد سره د مبارزې د قوانینو لنډه پیژندنه؛
 -له اداري فساد سره د مبارزې اړونده ادارې؛
 -په دفاعي او امنیتي سکتور کې له فساد سره د مبارزې د ګډ هوکړه لیک متن؛
- د فساد د قضیو د راپور ورکولو د څرنګوالي په اړه لنډ.
 
هیله ده چې د دفاعي اوامنیتي سکتور منسوبین او مؤظفین، څارنوالان او د ګډ هوکړه لیک د تطبیق د ناظرو کمیتو محترم غړي د دې رسالې د لوستلو او درک نه وروسته، په خپل وار دا رساله د پوهاوي د لوړوالي او د نورو د معلوماتو د سطحې د لوړولو په موخه، شریکه او له فساد سره د مبارزې په هکله خپله دنده ترسره کړي تر څو له دې لارې په خپل او د نورو په ژوند کې بدلون راوړي.
 

ګډ هوکړه لیک دلته وګورئ